בידוד מגדלי פליטת גזים

Posted by in כללי, פרוייקטים, on 27 באפריל 2017

בידוד ופיגום בזן אשדוד